عاشقانه های بهمن زارع
صفحات وبلاگ
نویسنده: دوستدار بهمن زارع - ۱۳٩٤/۳/٥

من نه پیری هستم که حسرت زمان کودکی می خورد و نه کودکی که آرزوی بزرگ شدن دارد. اکنون کسی هستم که درد هر دو را یکجا می کشد.

بهمن زارع

دوستدار بهمن زارع
این صفحه شخصی آقای زارع نیست.ایمیل شخصی ایشان 64bahman@gmail.com
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :