آبی،صورتی،ناز من

باز حواسم را پرت کردی

موهایت را باز گذاشته ی؟

آبی،صورتی،ناز من !

اینقدر روی ذهنم  راه نرو

بیا

بیا بنشین روی پاهایم

من موهایت را ناز کنم

تو کمی با حوصله

این خیال را کش بده

 

بهمن زارع

/ 0 نظر / 16 بازدید